Harmonogram

Harmonogram turnieju

Rejestracja

6 września – 1 października 2021 – zgłoszenia 4 osobowych drużyn do turnieju, poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.turniejarbitrazowy.kirp.pl.

Warunkiem rejestracji jest:
– prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
– potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego Uczestnika należącego do Drużyny do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.

Etap I

7 października 2021 – test wyboru zawierający 50 pytań (online). Link do strony oraz dane do logowania zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Czas na rozwiązanie testu – 50 minut.

Etap II

13 października – 2 listopada 2021 – wykonanie zadania konkursowego, które będzie polegało na przygotowaniu dwóch pism – pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania, zostaną przekazane na Internetowe Konto Lidera.

Etap III

22 – 29 listopada 2021 – rozprawa arbitrażowa (online) przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Etap zostanie przeprowadzony na platformie ZOOM, z podziałem na grupy. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera.

Etap III składa się z trzech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Etap IV

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników etapu III – rozprawa arbitrażowa (stacjonarnie) przed 3 osobowym składem sądu arbitrażowego. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera.

Etap IV składa się z czterech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.