Aktualności

aktualności

Finał I edycji Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Desuetudo to nazwa drużyny, która zajęła I miejsce w I edycji Turnieju Arbitrażowego organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Przez ostatnie dwa miesiące uczestnicy reprezentujący 16 drużyn z różnych okręgowych izb radców prawnych brali udział w rozgrywkach o pierwsze miejsce. Dziś, 13 grudnia br., zakończyliśmy czwarty – ostatni etap turnieju, w którym Komisja Centralna Turnieju wyłoniła zwycięzcę.

Do finałowego, czwartego etapu zakwalifikowały się dwie drużyny, które w poprzednich etapach zdobyły największą liczbę punktów. Finał przeprowadzony został w formie rozprawy arbitrażowej przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Wśród finalistów znalazła się drużyna Entente cordiale reprezentująca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, występująca w roli pozwanego, oraz Desuetudo reprezentująca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, występująca w roli powoda. W ostatnim etapie, który składał się z czterech dziesięciominutowych rund największą liczbę punktów zdobyła drużyna Desuetudo z Krakowa. Komisja oceniała merytoryczną analizę zagadnienia, zastosowane argumenty oraz logikę wypowiedzi, a także wykonanie prezentacji ustnej i jej stylistykę.

W skład wygranej drużyny wchodzą:

  • Aneta Szumowska
  • Paweł Tabora
  • Mateusz Tomczyk
  • Michał Passon

Udział w Turnieju Arbitrażowym umożliwił aplikantom praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i był doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w szczególności arbitrażowymi.

Celem turnieju jest wzrost świadomości prawnej o arbitrażu jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych. Była to także okazja do zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

aktualności

Wyniki III etapu turnieju arbitrażowego

Publikujemy wyniki III etapu turnieju

NAZWA ZESPOŁU PUNKTY
Entente cordiale 24
Desuetudo 22
RWKK-Gdańsk20
PRKK 20
Orły Temidy 16
KMFO16
ADEEROWCY 15
ResArbitraż15
MAKK14
Wroclaw Arbitration Team 14
Kwadrumwirat 13
<fantazyjna_nazwa_zespołu>13
Świeżaki Rzeszów12
Entuzjaści art. 182 KC 12
Trinity12
Wominkirezygnacja z udziału
aktualności

III etap Turnieju Arbitrażowego

III etap Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich rozpoczął się 22 listopada i będzie trwał do 29 listopada br.

Wszystkie szesnaście zespołów biorących udział w I i II etapie zakwalifikowało się do kolejnego etapu turnieju.

Są to: trzy drużyny z OIRP Warszawa, trzy drużyny z OIRP w Rzeszowie, trzy drużyny z OIRP w Gdańsku, dwie drużyny z OIRP w Krakowie oraz po jednej drużynie OIRP w Poznaniu, OIRP we Wrocławiu, OIRP w Lublinie i OIRP w Katowicach. Jedna z drużyn zrezygnowała z dalszego udziału w turnieju.

III etap składa się z trzech rund, z których każda twa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe. Przeprowadzany jest online, w formie rozprawy arbitrażowej przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego, którym są Komisje Okręgowe Turnieju. Drużyny zostały podzielone na grupy, każda z nich otrzyma informację o roli w jaką ma się wcielić, pozwanego lub powoda. Role zostaną wylosowane za pomocą systemu organizatora.

Każda drużyna może otrzymać od 0 do 24 punktów.

Kryteria oceny III etapu:

1) merytoryczna analiza zagadnienia (0-6 pkt)

2) zastosowane argumenty oraz logika wypowiedzi (0-6 pkt);

3) wykonanie – prezentacja wypowiedzi ustnej (0-6 pkt);

3) stylistyka wypowiedzi pisemnej (0-6 pkt).

Do IV etapu zakwalifikują się dwie drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów w III etapie – jedna występująca w roli powoda i jedna w roli pozwanego.

Wyniki ogłaszane zostaną na stronie internetowej turnieju oraz na indywidualnym koncie Lidera w terminie 5 dni od zakończenia III etapu.

aktualności

Wyniki II etapu turnieju arbitrażowego

Publikujemy wyniki II etapu turnieju
NAZWA ZESPOŁU PUNKTY
Desuetudo17
Kwadrumwirat16
RWKK-Gdańsk15
ADEEROWCY14
MAKK14
Entente cordiale14
<fantazyjna_nazwa_zespołu>14
PRKK13
Świeżaki Rzeszów13
Entuzjaści art. 182 KC13
Orły Temidy12
Wroclaw Arbitration Team12
Wominki10
Trinity10
ResArbitraż9
KMFO9
aktualności

Dzisiaj zaczyna się II etap turnieju arbitrażowego

13 października 2021 r. rozpoczyna się II Etap Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich i będzie trwał do 2 listopada br.

Wszystkie 16 zespołów biorących udział w I Etapie, zakwalifikowało się do kolejnego etapu Turnieju.

Są to: 3 drużyny z OIRP Warszawa, 3 drużyny z OIRP w Krakowie, 3 drużyny z OIRP w Rzeszowie, 3 drużyny z OIRP w Gdańsku, oraz po 1 drużynie OIRP w Poznaniu, OIRP we Wrocławiu, OIRP w Lublinie i OIRP w Katowicach.

II Etap Turnieju polega na przygotowaniu dwóch pism – pozwu oraz odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania, zostały przekazane na Internetowe Konta Liderów zespołów.

Każda drużyna może otrzymać od 0 do 18 punktów.

Kryteria oceny II Etapu:

1) merytoryczna analiza kazusu przedstawionego przez Organizatora (0-6 pkt)

2) zastosowane argumenty oraz logika wypowiedzi (0-6 pkt);

3) stylistyka wypowiedzi pisemnej (0-6 pkt).

Wyniki Etapu II ogłaszane zostaną na stronie internetowej Turnieju oraz na indywidualnym koncie Lidera w terminie do 15 listopada br.

fot. Unsplash

aktualności

Wyniki I etapu turnieju arbitrażowego

Publikujemy wyniki I etapu turnieju
NAZWA ZESPOŁU CZAS/sek PUNKTY
Desuetudo6249196
PRKK10047188
ADEEROWCY8878182
MAKK7169180
RWKK-Gdańsk5557174
Orły Temidy8342174
Entente cordiale4668168
<fantazyjna_nazwa_zespołu>5977168
Wroclaw Arbitration Team2299167
Świeżaki Rzeszów9141163
Kwadrumwirat3013161
Wominki7026157
Trinity4936153
ResArbitraż6515151
Entuzjaści art. 182 KC7488144
KMFO3214161
fot. Unsplash
aktualności

I etap Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

I etap Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich rozpocznie się 7 września 2021 r. o godzinie 17.00. Trzymamy kciuki za 16 zespołów, które zakwalifikowały się do Turnieju.

Są to 3 drużyny z OIRP Warszawa, 3 drużyny z OIRP Kraków, 3 drużyny z OIRP Rzeszów, 3 drużyny z OIRP Gdańsk, oraz po 1 drużynie OIRP Poznań, OIRP Wrocław, OIRP Lublin i OIRP Katowice.

Etap I przeprowadzany jest on-line. Polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru zawierającego 50 pytań, wypełnianego online, samodzielnie przez każdego Uczestnika – członka Drużyny.

  • Na rozwiązanie testu Uczestnicy mają 50 minut.
  • Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie Uczestnik może otrzymać 50 punktów.
  • Punkty Uczestników będących członkami tej samej Drużyny sumują się.
  • W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilka Drużyn, decyduje czas wypełnienia testu.

Wyniki Etapu I ogłaszane są na stronie internetowej Turnieju oraz na indywidualnym koncie Lidera w terminie 5 dni od dnia, w którym odbywał się Etap I.

aktualności

Ruszyły zapisy do Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Już od 6 września 2021 r. aplikanci radcowscy mogą wysłać swoje zgłoszenia do I edycji Turnieju Arbitrażowego. Zgłoszenia 4-osobowych drużyn można dokonać poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.turniejarbitrazowy.kirp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych.

Turniej Arbitrażowy to prestiżowy w środowisku prawniczym konkurs polegający na symulacji rozprawy arbitrażowej. Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów, arbitraż jest definiowany jako jurysdykcyjny sposób rozstrzygania sporów ze względu na przypisane arbitrom uprawnienia do rozstrzygania spraw i wydawania wyroków. Kompetencje sędziowskie w sprawie powierza się wybranym przez strony arbitrom, będącym zazwyczaj specjalistami z dziedziny, która swymi ramami obejmuje sporną kwestię. Różni się od mediacji i negocjacji, ponieważ rozstrzygnięcia zapadają w drodze ostatecznych i wiążących orzeczeń arbitrów.

Podczas Turnieju uczestnicy przygotowują pisma – sporządzają pozew i odpowiedź na pozew na podstawie kazusu konkursowego, który inspirowany jest realnymi postępowaniami arbitrażowymi. W finałowym starciu aplikanci wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentują strony w toku rozpraw. Zmagania drużyn oceniane są przez 3-osobowe składy jurorów – arbitrów i praktyków arbitrażu.

Turniej Arbitrażowy pozwoli aplikantom na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w szczególności arbitrażowymi.

Celem turnieju jest wzrost świadomości prawnej o arbitrażu, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych. Nagrodami dla zwycięzców IV etapu turnieju będą dyplomy i nagrody pieniężne, w wysokości 10 000 zł na drużynę za zajęcie I miejsca i 5000 zł. na drużynę za zajęcie II miejsca.

Rejestracja do turnieju potrwa do 1 października 2021 r. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego Uczestnika należącego do Drużyny do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.

Przebieg konkursu został podzielony na 4 etapy:

Etap I – 7 października 2021 – test wyboru zawierający 50 pytań (online). Link do strony oraz dane do logowania zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Czas na rozwiązanie testu – 50 minut.

Etap II – 13 października – 2 listopada 2021 – wykonanie zadania konkursowego, które będzie polegało na przygotowaniu dwóch pism – pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania, zostaną przekazane na Internetowe Konto Lidera.

Etap III – 22 – 29 listopada 2021 – rozprawa arbitrażowa (on-line) przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Etap zostanie przeprowadzony na platformie ZOOM, z podziałem na grupy. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap III składa się z trzech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Etap IV – W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników etapu III – rozprawa arbitrażowa (stacjonarnie) przed 3 osobowym składem sądu arbitrażowego. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap IV składa się z czterech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita”.